Official site bị die

Màn đêm đen đặc, trời mưa như trút nước, trên không gian ảo, có một server lặng lẽ lìa đời (đúng hơn là chỉ cái hard disk của nó gửi hồn theo mây gió thôi). Ác nghiệt thay, official site của lão lại nằm trên cái server đó. Ôi thôi thôi, lại một lần nữa site của lão bị down. Biết làm gì khác ngoài việc chửi bọn VDC (server đặt tại đó), chửi cái tụi tụi “đại môn phái” mà có cái server cũng không chịu backup. May cho các ngươi là không phải lão trực tiếp thuê server (lão chỉ dùng ké server đó của thằng bạn thôi, he he) chứ không là đưa các người lên quan phủ rồi. Và cũng may cho lão là mọi bí kíp (data) lão đều sao (backup) thêm 1 bản và giấu trong thân kiếm (laptop) của lão. Không sao. The site will be online soon.

1 thought on “Official site bị die

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.