Khởi đầu.

Xưa nay, tại hạ vốn không ưa việc sử dụng blog. Bây giờ vẫn thế. Từ những năm cuối phổ thông, tại hạ đã lập ra 1 website cho riêng mình nhưng không public address của nó. Bây giờ website đó vẫn tồn tại trên cõi internet mênh mông này. Thế nhưng chỉ có tại hạ thường xuyên lui tới. Không ai khác.
Hôm nay tự dưng vào cái “blog của mình”, thấy lính canh cửa báo là có 248 lượt khách giang hồ lui tới. Một con số khá lớn so với suy nghĩ của tại hạ là “chẳng có ma nào thèm tới”.

6 thoughts on “Khởi đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *