Vịnh đám mây

Lửng lơ vô định giữa mênh mông
Lúc thấp lúc cao, sống lông bông
Khi đen khi trắng, tâm bất định
Một đời phiêu bạt cõi hư không

Thắng
TPHCM, 8/12/2008

5 thoughts on “Vịnh đám mây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *