Job

Có vẻ như gần đây mình có tiến bộ (đáng kể) về time management. Cần thêm thời gian để kiểm chứng nhưng có nhiều dấu hiệu tích cực.

Vài tuần nữa là tết rồi. Vào dịp tết mình sẽ phải làm 1 entry để review lại năm vừa qua mới được, vì năm 2009 có quá nhiều sự kiện 🙂

Mấy hôm nay bắt đầu về muộn. Không phải vì khách hàng đang đi, vì ở đây khá nice và số liệu gọn gang, mà vì khách hàng mấy tuần trước. Ngày trước mình thích khách hàng nào xài phần mềm nước ngoài, vì như vậy mới Pro, mới là công ty lớn, khách hàng của mình phải vậy chứ, nếu xài phần mềm trong nước thì có khác gì khách hàng của công ty kiểm toán nhỏ? Thật là suy nghĩ nông cạn. Thực ra các phần mềm kế toán Việt Nam rất tốt, và đáp ứng rất đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Tất cả các thông tin doanh nghiệp, và cả kiểm toán viên của họ, cần thì đều có sẵn và lấy rất dễ dàng. Giờ chỉ thích đi khách hàng xài phần mềm VN thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *