Cách mạng lối sống

Có lẽ cần thay đổi nếp sống 1 chút.

Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm. Có nhiều cái lợi. Sáng dậy sớm đi làm sớm, không bị kẹt xe, tiết kiệm thời gian đi trên đường. Thêm nữa, sẽ đến công ty sớm, không bị trễ giờ, tác phong pro hơn.

Thể dục: cái này rất cần thiết nhưng mình không quan tâm đúng mực. Bây giờ mình có thêm bơi lội là môn thể thao mới, nhưng không thường xuyên. Có lẽ phải chạy bộ buổi sáng nữa, nhưng dậy sớm hơi khó.

Học bài: cần học vào 1 thời gian cố định trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *