Sản phẩm

Có vẻ như máy xay sinh tố EZ 600 rất thích hợp cho phòng Gym? Trích lời nhận xét từ 1 chủ phòng Gym: Vợ tôi và là những người nhượng quyền mới của một c

Read More →

Review dậy buổi sáng

Sáng nay dậy sớm, lúc 5h10, nướng tới 5h20. Lúc này, có thể ra ngoài công viên tập thể dục. Đầu óc bắt đầu vận hành theo cơ chế least resistence, bắt đầ

Read More →

Làm đúng việc

Quản lý todo list sao cho hiệu quả là một việc không dễ dàng. Khi có quá nhiều việc, todo list không khi nào xong, thì cái cảm giác đi về mà chưa xong việc khi

Read More →

Visual Studio Code

Code editors are important to developers. Years ago, I just only knew Notepad++. Then come Sublime text, which was “The Editor”. However, recently, Atom and then Visual Studio Code appe

Read More →

Time to change

I have been fighting in the 2nd tier for quite a long time. It’s time to come back to first class. Be the king of the hill, or climb the mountain? The answer is obvious. Set target, and stay on t

Read More →