Làm đúng việc


Quản lý todo list sao cho hiệu quả là một việc không dễ dàng. Khi có quá nhiều việc, todo list không khi nào xong, thì cái cảm giác đi về mà chưa xong việc khiến ta không “thỏa mãn” khi về nhà.
Tuy nhiên chúng ta không nhất thiết phải complete hết tất cả mọi việc. Yếu tố then chốt ở đây là chọn ra 1 (vài) việc thực sự quan trọng và hoàn thành nó. Chỉ cần hoàn thành 1 việc này thôi, dẫu các tasks khác vẫn chưa đụng tới, ta vẫn có cảm giác 1 ngày làm việc thành công.
Có nhiều phương pháp để làm việc hiệu quả, và 1 trong số đó là MIT – Most important task. Theo đó bạn chỉ chọn ra từ 3-5 tác vụ quan trọng nhất để làm, làm cho xong, sau đó mới tới các tác vụ khác. Điều này giúp cho bạn chọn đúng việc để làm, để cho dù làm chưa hết việc nhưng vẫn có 1 ngày làm việc hiệu quả, tạo ra nhiều giá trị nhất. Trong đó, kỹ năng sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc (priority) là quan trọng nhất. Riêng về priority, cần có riêng 1 bài viết.

Viết khi mới hoàn thành Credit Policy, cảm giác 1 việc này thôi đã đủ save the day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *