Cài đặt Appfog

Download và cài

  • rubyinstaller-1.9.3-p448.exe
  • DevKit-tdm-32-4.5.1-20101214-1400-sfx.exe

Cần download bản 4.5.1 thay vì 4.5.2 vì bản 4.5.2 không tương thích (mặc dù trên trang chủ ghi là có)

Sau khi cài 2 phần mềm trên, ta có thể sử dụng lệnh Ruby gem trong cửa sổ command. Tuy nhiên, thay vì dùng cmd bình thường, ta dùng cmd của Ruby (có sẵn trong start menu/ruby/run command with…)

Cài đặt Cadelcott (cần dịch vụ này để tunnel vào Appfog để chỉnh sửa mysql):

gem install caldecott

Tiếp đến, cài đặt appfog tool bằng lệnh

$ gem update –system

$ gem install af

Sau bước này, ta có thể login để upload code của mình lên cloud:

af login

Rổi chuyển sang thư mục chứa code trên máy tính, gõ

af update tên-app-trên-cloud

Tiếp đến, ta có thể tunnel vào máy chủ để chỉnh sửa database https://docs.appfog.com/services/tunneling hoặc cài ứng dụng phpmyadmin

git clone git://github.com/appfog/af-php-myadmin.git

Xem thêm tại https://docs.appfog.com/services/mysql

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *