Nhật ký tập lái – phần 2

Buổi tập thứ 2 thì gần như nguyên buổi thầy cho ôn bài cũ. Đến cuối buổi mới học lùi xe cho sát vào lề. Nguyên lý giống y chang lái tiến: muốn xe đi về bên nào thì đánh lái về hướng đó. Xe dừng cách đường 1 khoảng, thầy yêu cầu mình cài số lùi, nhả nhẹ côn và đánh hết lái về bên phải. Xe và lề đường tạo thành góc chữ A, đến khi trong gương không thấy đường nữa thì đánh lái về bên trái để đầu xe đi vào. Đến khi xe thẳng với đường thì trả lái về.
Bài trước mình quên mất 1 điểm quan trọng: khi dừng xe trước vạch (vd đèn đỏ) thì lái đến khi nào vạch bị che hết (mui xe che mất) thì dừng luôn. Lúc này mặc dù xe còn cách vạch 1 khoảng, nhưng khoảng đó không quá xa, hơn nữa nếu tiến hơn nữa thì mình không nhìn được để mà căn xem tiến bao nhiêu thì vừa. Vì vậy dừng lại cho chắc. Điều này giải thích tại sao xe hơi thường dừng hơi xa vạch hoặc xe trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *