Cấu hình Wireless

Mấy hôm nay loay hoay với cái wireless mà không sao tìm được vấn đề. Chả là mình muốn đổi tên Wireless, mà cứ vào địa chỉ mặc định 192.168.1.1 thì nó hiện ra bảng admin panel của modem chứ không phải wireless. Thế là phải reset lại. Sau khi reset và cấu hình lại, có 1 điều trớ trêu là vào net bằng windows được, nhưng bằng Linux thì không.
Loay hoay 1 hồi mới biết là do cả modem và wireless đều là TP Link, và nếu cùng cấu hình IP mặc định là 192.168.1.1 thì sẽ bị conflict (nhưng Windows vẫn giải quyết tốt, bravo Bill Gates). Mình đổi lại modem là 192.168.0.1 và mạng giờ chạy ngon lành 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *