Tổng hợp trong tuần

Tuần vừa rồi mình làm việc khá tốt, tương đối hiệu quả. Tuy nhiên cần note lại một số điểm cần rút kinh nghiệm:
– Revise WP contract chưa kịp thời, từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau mới trả lại, trong khi Lee Heng đang cần để gửi khách hàng.
– WP về meeting minute cho Big C chưa xử lý kịp thời.
– Chưa trả lời email của chị Hà – HN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *