Kết quả thi ACCA

Sau giờ ăn trưa, về lại văn phòng (khách hàng), mở máy tính lên thi nhận được kết quả ACCA. Mình đã đỗ cả 2 môn (P2: 52, P3: 58). Môn P2 mình thi lần đầu tiên. Quả là có đi học có khác. Môn P3 tự học nên đến tận lần này mình mới pass được.

Quyết tâm đợt tới cũng đạt thành tích tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *