Mua laptop Dell

Mình đã mua 1 cái laptop Dell cho vợ xài. Từ trước đây mình đã chuộng máy tính Dell vì nó nổi tiếng bền.

Ban đầu vợ định chọn cái 15″, nhưng mình khuyên lấy cái 14″ cho nó nhỏ gọn, hợp với phụ nữ.

Có máy rồi, vợi khỏi kêu ca vụ sửa desktop nữa, he he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *