Chuyển host

Tớ mới phải chuyển host. Lần này là bắt buộc vì host tớ thuê đã hết hạn, tình hình kinh tế lại đang khó khăn 😀

Ban đầu tớ định chuyển sang dùng wordpress.com, nhưng về sau thấy bó buộc quá, nên đăng kí 1 cái host miễn phí rồi upload blog lên đó.

Vì domain vẫn không đổi nên các bạn vẫn truy cập được qua địa chỉ cũ một cách bình thường.

2 thoughts on “Chuyển host

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.