Dũng cảm

Khi đọc đến phần cuối của Harry Potter, ta sẽ thực sự khâm phục 1 người đàn ông. Ông ta đã làm những gì ông thấy nên làm, mặc dù những điều đó thật khó khăn. Người khác không hiểu ông. Những người xung quanh luôn trách ông, kể cả những người trong cùng nhóm với ông. Trên góc nhìn của người khác, những việc ông làm là sai. Ông luôn bị hiểu lầm. Nhưng ông không hề (hay không thể) giải thích. Chẳng ai thông cảm với ông.

Harry potter cuối cùng đã lấy tên ông đặt tên cho con mình, đã gọi ông là “một trong những phù thủy vĩ đại và dũng cảm nhất mà ta từng biết”. Ông chấp nhận sự hiểu lầm, không vì thế mà trách cứ những người hiểu lầm mình. Và tâm hồn ông luôn thanh thản.

Tên ông là Severus Snape, thành viên hội phượng hoàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *