GCC

Cuối cùng thì cũng có “đồng minh”. Anh Hiệp đang training về General Computer Control ở Pattaya gửi email về confirm về quan điểm của mình.

Vắn tắt 1 chút về vấn đề: ngày nay hầu hết các doanh nghiệp sử dụng máy tính cho công việc hàng ngày, vì vậy khi kiểm toán 1 doanh nghiệp như thế cần phải test hệ thống máy tính. Như các bạn biết, test hệ thống có 2 mức: Kiểm soát chung (General Computer Control) và kiểm soát ứng dụng (Application Control).
General Computer Control sẽ không thể phát hiện được sai sót trong xử lý dữ liệu kế toán, nó chỉ đảm bảo là có thủ tục kiểm soát trong môi trường máy tính, và cũng chỉ là kiểm soát ở mức “general” thôi. Tuy nhiên hiện nay hầu hết kiểm toán viên ở tất cả các hãng tại Việt Nam (thậm chí 1 số audit manager ở Singapore) vẫn hiểu rằng test kiểm soát chung của hệ thống máy tính có thể phát hiện được lỗi xử lý dữ liệu: kết chuyển nhầm tài khoản, nhập vào 1 đằng máy tính ghi ra 1 nẻo…
Hôm nọ training, nhân nói về vấn đề này, mình nêu quan điểm của mình, gửi email cho mọi người kèm theo đoạn discussion của mình với một số người chuyên test hệ thống tại các nước đã phát triển. Câu trả lời của những chuyên gia này là “không thể”. Hôm nay nhận email từ anh Hiệp “gà” nói rằng đã raise vấn đề này lên trong buổi training ở Thái Lan và
“On the concept, I totally agreed with Thang’s opinion “In 1540 and GCC testing, the CAS cannot detect the error of computer processing as the GCC is not enough to do this”. “
Việc phát hiện ra hệ thống có sai sót hay không thuộc về trách nhiệm của người test business cycle, hoặc là IT auditor phải review phần test bussiness cycle và test những control activities (trong tuwnfgf business cycle) thực hiện bằng máy tính.
Thực ra chuyện này khá giống với cái việc: giữa những gì kiểm toán có thể đảm bảo và những gì công chúng mong đợi có 1 sự khác biệt. Công chúng kì vọng rằng báo cáo tài chính đã được kiểm toán là chính xác, rằng công ty không bị phá sản trong tương lai gần … trong khi kiểm toán chỉ có thể nêu ý kiến rằng báo cáo đó là trung thực hợp lý hay không. Tương tự, các kiểm toán viên (trường hợp này là financial report auditor) mong muốn rằng sau khi hệ thống được test thì phải phát hiện ra vài lỗi xử lý dữ liệu, trong khi test ở mức general thì chỉ biết được rằng môi trường máy tính của nó có được control không mà thôi.

1 thought on “GCC

  • Em oi ,in the comming time as test business cycles, we must select samples involve in the process of treatment data in the accounting system from initiation to come out FS, mustn’t us? More works more pressure, but salary runs in the opposite way hic hic :)) :)). Anyway tks for your reminding.

Leave a Reply to BeBu Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.