Cổ tích hiện đại

(Truyện bịa, nhưng mà quan trọng gì, khi mà 1 câu chuyện tương tự cũng bịa nốt).
**Chín Lê** là 1 cậu bé nhà nghèo. Hàng ngày, câu đi bán đậu phộng để giúp cha mẹ. Cậu vẫn hay lê la ở trại lính của giặc để bán cho chúng. Bọn chúng có vẻ có thiện cảm với cậu vì thỉnh thoảng hay sai cậu làm mấy việc lặt vặt và cậu vui vẻ làm.

Tất nhiên, như hầu hết bạn bè của cậu, cậu hay lợi dụng lúc giặc sơ hở để tiện tay nhón lấy cái này cái kia. Mà cũng chẳng cứ là giặc, hễ ai hở ra cái gì thì cậu biến nó thành của cậu ngay. Cơ mà, cậu vẫn là người tốt, vì cổ tích nó phải vậy.

Hôm đó, cậu vào trại giặc bán đậu phộng như mọi ngày. Bọn giặc hôm đó rượu say. Cậu thấy 1 cái ví tiền vứt chỏng chơ bên cạnh bọn chúng. Cậu nhẹ nhàng nhón lấy, giấu vào người, lòng hoan hỉ vô cùng. Rồi cậu lui ra, tìm ngay 1 góc khuất trong đồn để kiểm tra thành quả. Trời hơi tối, cậu phải bật 1 que diêm lên để lấy ánh sáng. Chà, bọn lính canh kho xăng Thị Nghè này giàu quá, hôm nay tao vô mánh rồi. Ờ mà khoan đã, kho xăng, hình như có cái gì không ổn…

Cậu trở thành ngọn đuốc sống với chiến công đốt kho xăng thị nghè kinh điển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.