Writting

Các sản phẩm đẹp, thẩm mĩ luôn khiến chúng ta yêu thích, và gợi nên nhiều cảm hứng khi sử dụng, vd iPhone, iPad…
Không may, trong nghề của mình không có nhiều đất cho design, cho cái đẹp. Nhưng…
Có rất nhiều đoạn văn khiến mình xúc động. Và mình chợt nghĩ, viết những câu văn hay, chuyên nghiệp, mang tính thuyết phục cao cũng là cách nâng tính thẩm mỹ của Thư quản lý, thư chào hàng, email trao đổi với khách hàng…
Có lẽ thời gian tới mình cần trau dồi kỹ năng viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.