Hùng Vương

Theo sử sách, đất nước Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Bây giờ là năm 2014 sau công nguyên. Như vậy, nước Việt phải tồn tại từ năm 2000 trước công nguyên.

Có tổng cộng 18 đời vua Hùng, sau đó truyền ngôi đến An Dương Vương. Mà An Dương Vương chết vào khoảng năm 208 trước công nguyên.

Như vậy, 18 đời vua Hùng + An Dương Vương đã trị vì nước Việt trong 1800 năm. Trung bình 1 ông làm vua 100 năm. Đây là điều không tưởng, vì trong giai đoạn về sau này khi sử Việt đã rõ ràng, ghi chép cẩn thận hơn thì 1 ông vua trị vì được 30 năm là nhiều lắm rồi. Nhiều ông chỉ được vài tháng.

Xem mấy cái bia này mới nực cười:

Hung Viet Vuong
Hung Chieu Vuong

Toàn mấy ông sống vài trăm tuổi, he he.

Có thể thấy, “4000 năm văn hiến” là bốc phét. Chưa kể, nhiều bằng chứng cho thấy đất nước của Hùng Vương lúc đó thực chất là 1 phần của Trung Quốc chứ không phải nước Việt ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *