What’s your life’s purpose

Đa số mọi người đều chết ở tuổi 20 và chỉ được đem đi chôn khi 75 tuổi.

Rốt cuộc mục đích sống của mình là gì?

An ordinary life?

Đời người cần những ước mơ.

Mơ cao thì đơn độc. Cái cây tìm sự cô độc ở trên cao. Ngọn cỏ tìm sự đông đảo dưới mặt đất. Đời mình, làm cây đứng giữa đất trời mà reo, hay là ngọn cỏ lẫn trong hàng triệu ngọn cỏ khác.

Gia đình bà nội thuộc hàng nghèo trong cái xóm nghèo thời xưa. Tới nỗi không có cái cuốc để cuốc đất, bố phải đi mượn còn bị người ta nói xỏ xiên. Mối tình đầu của bố không thành vì người con gái kia chê nhà bố nghèo. Đại khái là nghèo lắm.

Đáng lẽ kiếp mình cũng phải nghèo vậy, đáng lẽ giờ này ở quê cày ruộng, rồi ngồi than thở sao số tôi vất vả làm quần quật mà không đủ ăn. Nhưng không, ơn trời, bố tôi đã nỗ lực gấp nhiều lần các bạn cùng trang lứa, để tôi sinh ra là con nhà 1 viên chức nhà nước, cuộc sống có phần dễ dàng.

Liệu tôi có làm được như bố tôi, vươn lên để con mình có 1 xuất phát điểm cao hơn 1 nấc so với bố nó.

Phải vươn lên, dù cô độc. Dẫu rằng những người xung quanh không muốn mình lên, thì vẫn cứ phải ngoi lên. Tôi phải sống cuộc sống của chính tôi. Tôi không thể, và sẽ không sống theo chuẩn mực của người khác, theo những điều người khác thấy đúng, vì đó là cuộc đời của họ. Tôi không sống cuộc đời đó. Tôi sống của đời của chính mình. Và nó phải khác biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.