The new role

Sau 6 năm làm việc, mình đã được promoted lên vị trí Audit Manager. CEO mới họp các new manager sáng nay để thông báo, và sẽ có official announcement trong tuần này.
Audit Manager, một vị trí phải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ một audit engagement. Nếu như senior chủ yếu quản lý về mặt technical, thì manager phải lo luôn các phần admin, manage timeline, manage client … và quản lý chung. Trách nhiệm sẽ nhiều hơn.
Nhớ lại hồi mới ra trường, vào làm ở công ty thấy vị trí Audit Manager cao chót vót. Ngày đó chỉ ước được lên đến vị trí này là thỏa mãn, he he.
6 năm, khoảng thời gian vừa đúng với career path. Không hơn, không kém. Mặc dù có lúc vấp ngã, nhưng mình đã đứng dậy tăng tốc để bắt kịp đồng đội.
Nhìn lại thành quả sau 6 năm, mình thấy đạt được cũng nhiều, nhưng những điều mình chưa đạt được lại nhiều hơn. Phải, luôn luôn có chữ “giá mà hồi đó…”.
Bây giờ mình phải sống, làm việc sao cho 6 năm sau nhìn lại sẽ không còn chữ “giá như” xuất hiện nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *