Vui vui

Tự tựng hôm nay thấy vui vui. Có lẽ vì làm thêm được 1 tí cho MATH. Có câu SQL bấy lâu nay không nghĩ ra thì hôm nay nghĩ ra, he he. Mình thích lập trình vì 1 phần nó như là giải toán vậy. Mỗi lần giải xong tự thấy vui. Và nó thú vị hơn toán, vì thấy được kết quả.

Mới được vợ duyệt mua dàn HB 806 TM, thỉnh thoảng xem phim cảm giác rất đã, đặc biệt các phim có âm thanh 5.1. Cố gắng cày kiếm cái TV 3D nữa, he he.

Dạo này nhiều kế hoạch quá, làm việc, học bài (3 môn), tiếng Anh, lại còn ti toe tí nhạc nhẽo nữa. Nhưng đời như thế mới thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *