Nước rút

Vậy là đã gần đến giai đoạn nước rút của mùa kiểm toán năm nay. Mình đang in charge PTSC,  một khách hàng khá lớn. Năm nay mọi chuyện không thuận lợi như các đợt trước, vì anh Vững đã nghỉ, chỉ còn lại 1 mình Quý làm báo cáo. Quý thì lại phải chuẩn bị cho việc cưới hỏi, nên cũng không làm overtime nhiều được. Báo cáo các đơn vị gửi lên chậm. Đến tận tuần này mình mới push các nhóm 1 cách tích cực. Cần phải rút kinh nghiệm về sau.

Mình không đi PC2 nữa, chỉ để phục vụ cho PTSC. Vì thế, PTSC mình không được phép thất bại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *