Just passed CPA

Mình mới nhận được kết quả thi CPA Việt Nam: đậu hết các môn và đủ điểm để trở thành CPA. Đến giờ thì mới biết có mình pass hết đợt 1, và anh Thịnh pass đợt năm thứ 2. Hóa ra kỳ năm nay cũng khó khăn chứ không dễ như mình tưởng.

Vợ yêu chúc mừng qua Skype. Cám ơn vợ :). Có 2 người gửi email chúc mừng: anh Nguyên và chị Khánh. Ale và Vân chúc mừng trên Google Buzz. Tks mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *