Các trang nên vào và nên bỏ

Để tập trung cho phát triển kiến thức cũng như thỏa mãn sở thích, mỗi lần lên mạng mình nên vào:

zfforums.com

ubuntuforums.org

webketoan.com

phpvn.org

không nên vào các trang tin tức như vnexpress, tuổi trẻ, thanh niên, dân trí, link hay…

Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *