Linh tinh tháng 6/2010

Thứ 7 vừa rồi lên công ty để dự round table meeting đánh giá mấy em A1, A2. Đây là lần đầu tiên mình tham gia việc đánh giá này, và nhận thấy cách làm này đã khắc phục đáng kể việc đánh giá dựa trên cảm tính nếu giao cho 1 người đánh giá. Tuy vậy nhìn 1 cách tổng thể thì nó vẫn mang tính cảm tính và không hẳn là thực sự khách quan. Nói cách khác, nó đạt được sự khách quan ở 1 chừng mực nhất định.
Mấy hôm nay mình cũng không làm được gì nhiều. Tưởng rằng đợt nghỉ ôn thi này có thể MATH tăng tốc, nhưng nó vẫn dậm chân tại chỗ. Có 1 điều đáng mừng là anh Hải đã liên hệ được 1 công ty để đưa MATH vào thử nghiệm tại môi trường công ty đó.
Lịch ôn thi CPA cũng đã bắt đầu. Môn đầu tiên là môn tiếng Anh. Tại đây mình đã gặp lại anh Bảo – CA ở Hansoll. Nhìn anh quen quen nhưng không nhận ra, mãi sau này khi anh đứng trước lớp tự giới thiệu mình mới nhớ. Anh ấy cũng không nhận ra mình, vì dạo trước mình gầy nhom, còn giờ thì béo ú.
Mấy ngày nay toàn tiêu tốn thời gian vào việc theo dõi chuyển nhượng của RM. Chẳng học được gì nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *