Giá trị sống

Trường Giang cuồn cuồn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *