Come back to work

Sau một thời gian dài nghỉ phép để … xả stress (trên danh nghĩa là để học bài), hôm nay đi làm lại. Ngồi viết mấy dòng để sau này vào mùa nhớ lại thấy rằng cuộc đời đi làm cũng có lúc rảnh đến mức ngồi viết blog .
Cuối tháng sẽ đi Hạ Long training. Đã cùng với mấy chiến hữu lên kế hoạch ra Hà Nội vào tối thứ 6 tuần trước đó (28/6), ai ngờ sáng nay lên công ty nhận được “lệnh” sang Campuchia kiểm kê vào ngày 29/6. Chắc mai phải đi làm passport, mà không biết có kịp không. Rồi kiểm xong có nên bay về HCM rồi mới ra HN hay là bay thẳng? …..

Thôi kệ, mai đi làm passport rồi tính tiếp.

2 thoughts on “Come back to work

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *