7 thoughts on “Cuộc đời.”

  1. Một cách ngắn gọn thì:
    – Mọi người sống chỉ vì: $$$, XXX (ai muốn biết xxx là gì thì cứ vào Google, gõ chữ xxx – Chị Hằng rành vụ này lắm, he he), hoặc danh vọng mà thôi.
    – Nếu không bị chi phối bởi những điều trên thì chỉ có thể là chúa trời.

  2. Vay ra T dang bi 1 trong 3 thu do chi phoi ah??? Cha cha, $$$ chac khong phai roi, danh vong cung khong han, hay la XXX, hehe, trung roi phai khong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *